U bent hier

Clapper

Clapper

Expertisecentrum / Orthopedagogische Didactische Dagcentra de Kameel en NiloKa zijn onderdeel van de Stichting Voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o.
Ze bieden ontwikkeling- en doelgerichte behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijk en/of meervoudige beperking.
Clapper is in opdracht van de Kameel en Niloka ontwikkeld.

Functionaliteit Clapper:

  • Registeren van aanwezigheid uren van clienten bij de Kameel/Niloka
  • Uren worden geregistreerd per client, per prestatie code(s)
  • Exports van overzichten per client/groep naar pdf
  • Koppelingen naar diverse applicaties van zorginstellingen en subsidie instanties

Met Clapper ( Client Absentie Presentie en Registratie) is de registratie van aanwezigheid van Clienten op een veel betere manier bij te houden, waarbij diverse automatische registraties worden uitgevoerd. ( reserveringen vervoer, nablijven etc)

Clapper inlog scherm, Clapper dashboard, Clapper invullen present absentie lijsten, Clapper admin onderdeel